THÔNG BÁO

cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-04-tu-10-04-16-04-nam-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 04 (Từ 10/04-16/04 năm 2017)


Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Thực hiện bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp hệ thống báo cháy cho khu chữ O và khu A, B, C. Trang...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-04-tu-03-04-09-04-nam-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 04 (Từ 03/04-09/04 năm 2017)


Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Lên kế hoạch bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm khoa học. Lên kế hoạch lắp thêm hệ thống chiếu sáng cho khu thể...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-03-tu-27-03-31-03-nam-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 03 (Từ 27/03-31/03 năm 2017)


Dời trung tâm báo cháy từ khu D ra nhà bảo vệ; tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-03-tu-20-03-26-03-nam-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 03 (Từ 20/03-26/03 năm 2017)


Lên kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị ở các phòng thí nghiệm theo định kỳ; tiếp tục trang bị thiết bị cho 03 phòng nghỉ và đưa vào sử dụng; tiếp tục phối...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-03-tu-27-02-05-03-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 03 (Từ 27/02-05/03 năm 2017)


Tiếp tục xây dựng 3 phòng nghỉ. Lên kế hoạch trang bị thiết bị cho 3 phòng nghỉ mới
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-01-tu-09-01-15-01-2017

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 01 (Từ 09/01-15/01 năm 2017)


Lắp hệ thống kim chống sét ở hồ thủy tạ và sân bóng
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-12-tu-12-12-18-12-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 12 (Từ 12/12-18/12 năm 2016)


Phát lịch 2017 cho các phòng ban, lót gạch sân cho nhà chờ sân bóng, phát lễ phục cho thạc sĩ tốt nghiệp
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-12-tu-04-12-10-12-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 12 (Từ 04/12-10/12 năm 2016)


Sửa chữa nhà thủy tạ và xây dựng nhà chờ ở sân bóng
cong-viec-se-thuc-hien-tiep-theo-cua-thang-11-tu-28-11-04-12-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 11 (Từ 28/11-04/12 năm 2016)


Tiếp tục chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch năm 2017; thực hiện công việc Triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-11-tu-21-11-27-11-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 11 (Từ 21/11-27/11 năm 2016)


Tiếp tục xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch 2017; kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-11-tu-14-11-20-11-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 11 (Từ 14/11-20/11 năm 2016)


Tiếp tục xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch 2017; triển khai công tác đảm bảo chất...
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-10-tu-31-10-06-11-nam-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 10 (Từ 31/10-06/11 năm 2016)


Xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F
cong-viec-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-10-tu-10-10-14-10-nam-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 10 (Từ 10/10-14/10 năm 2016)


Lắp thảm cho hội trường A, chuẩn bị quà tặng cho khách ngày khai giảng năm học mới
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-09-tu-26-09-30-09-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 09 (Từ 26/09 - 30/09/2016)


Cải tạo sân bóng chuyền, thay máy chiếu mới cho các dãy phòng học và hội trường (Dãy F, dãy D và hội trường D)
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-9-tu-12-09-18-09-nam-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 9 từ 12/09-18/09 năm 2016


Phát và thu lễ phục cho sinh viên tốt nghiệp. Lên kế hoạch thi công đường điện cho hai sân bóng và hồ thủy tạ
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-8-tu-22-08-28-08-nam-2016

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 8 từ 22/08-28/08 năm 2016


Mua và phát bánh trung thu cho CB-NV, sửa chữa sân bóng. Trực tuyển sinh bán hồ sơ, tem, thư, đồng phục
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo-cua-thang-8

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo của tháng 8


Phòng QTTB đi đường điện, nước cho các phòng thí nghiệm TNMT và CNTP. Trực tuyển sinh bán hồ sơ, tem, thư, đồng phục
cong-viec-se-thuc-hien-trong-tuan-tiep-theo

Công việc sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo


Sữa chữa cầu dẫn qua sân bóng. Trực tuyển sinh bán hồ sơ, tem, thư