GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản máy móc thiết bị của trường...). Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

NHIỆM VỤ:

Lập và thực hiện kế hoạch: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường

Thực hiện các công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo quy định.

Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng, dự án mua sắm máy móc thiết bị theo quy định hiện hành.

Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập: Bảo đảm điện, nước cho các cơ sở của trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung giảng đường đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập. Quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của trường.

Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy của trường.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

NHÂN SỰ:

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  CÔNG VIỆC CỤ THỂ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

I

  

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 

    01  Nguyễn Xuân Tiền Trưởng phòng  
    02  Nguyễn Thị Kim An Phó Trưởng phòng  

 

 

 

 

 

    03

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quý

 

 

 

 

 

 Chuyên viên

- Mua trang thiết bị cho nhà trường: văn phòng phẩm, nước uống, thiết bị giảng dạy, thiết bị cho văn phòng, khoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ điện, nước, vật tư xây dựng theo đề nghị và kế hoạch đã được duyệt.

- Thực hiện việc giao nhận với các phòng, khoa.

- Thực hiện kiểm tra, quản lý tài sản của nhà trường.

- Thực hiện bán hồ sơ tuyển sinh.

- Thực hiện theo dõi kiểm tra trang thiết bị, cơ sở vật chất để báo cáo lãnh đạo phòng

- Thực hiện cho thuê lễ phục.

- Quản lý hồ sơ, hợp đồng, kế hoạch và các giấy tờ của phòng.

- Quản lý kho.

 

 

 

 

 

 

    04

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Hồng Nhung

 

 

 

 

 

 

 Chuyên viên

- Mua trang thiết bị cho nhà trường: Văn phòng phẩm, nước uống, thiết bị giảng dạy, thiết bị cho văn phòng, khoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ điện, nước, vật tư xây dựng theo đề nghị và kế hoạch đã được duyệt.

- Thực hiện việc giao nhận với các phòng, khoa.

- Thực hiện kiểm tra, quản lý tài sản của nhà trường

- Thực hiện bán hồ sơ tuyển sinh.

- Thực hiện theo dõi kiểm tra trang thiết bị, cơ sở vật chất để báo cáo lãnh đạo phòng.

- Quản lý hồ sơ, hợp đồng, kế hoạch và các giấy tờ của phòng.

- Thực hiện cho thuê lễ phục.

- Quản lý kho, thực hiện việc giao nhận và lưu kho, kiểm kho định kỳ hàng tháng và báo cáo lãnh đạo phòng

 

 

 

 

 

    05

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Điệp

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 - Thực hiện giúp ban xây dựng photo bản vẽ, chụp ảnh giám sát các giai đoạn thi công, nghiệm thu, quản lý lưu kho các thiết bị phục vụ xây dựng.

- Thực hiện công việc kiểm tra điện nước của nhà trường, giúp việc cho tổ điện nước của nhà trường, kiểm tra máy móc thiết bị để bảo trì sửa chữa (máy lạnh, máy chiếu, máy phát điện, máy móc của khoa dược, khoa SHUD, khoa công nghệ.

- Thực hiện công tác tuyển sinh, thiết kế market tuyển sinh, tờ rơi, prosua, và phát hiện việc phát tờ rơi vào mùa tuyển sinh.

- Thực hiện việc quảng cáo, đăng báo chiêu sinh cho nhà trường.

- Mua vé máy bay cho BGH, xăng dầu cho máy phát điện, làm các bảng thông báo cho nhà trường.

 

    II

 

KỸ THUẬT SỬA CHỮA

 

 

 

 

    01

 

 

 

 Nguyễn Huy Sơn

 

 

 

 Chuyên viên

- Cài đặt máy tính ở các phòng, khoa.

- Quản lý mạng nội bộ của nhà trường.

Quản lý máy chiếu, sửa chữa thiết bị âm thanh (ampli, loa, micro) của dãy F và dãy D.

- Phát và nhận lễ phục, đồng phục của sinh viên.

- Quản lý sửa chữa và trực âm thanh hội trường.

- Sửa chữa đường mạng, máy vi tính, máy in cho tất cả phòng ban.

 

 

    02

 

 

 Nguyễn Văn Nhiên

 

 

Nhân viên

 - sửa chữa điện, nước trang thiết bị dân dụng của dãy F, dãy D3, D4 và dãy khối nhà mới 8 phòng (bao gồm đèn, quạt, màn, bàn ghế, bảng, cửa, lốp gạch hành lang...

- Lắp đèn quạt cho các phòng học, sửa đèn cao áp, bản hiệu trường...

- Vận hành máy phát điện và thang máy.

 

 

 

    03

 

 

 

 Trương Ngọc Châu

 

 

 

Nhân viên

 - sửa chữa điện, nước trang thiết bị dân dụng của dãy A,B,C, dãy D1 và D2 (bao gồm đèn, quạt, màn, bàn ghế, bảng, cửa, lốp gạch hành lang, máy bơm...)

- Sửa chữa cầu đường khi có sự cố.

- Hàn cửa sắt, lang can cầu thang...

- quản lý sửa chữa căn tin, báo điện nước căn tin cho nhà trường.

- Phục vụ theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

 

    III

 

 

TRỰC, CẤP PHÁT MICRO

 

 

 

 

    01

 

 

 

Huỳnh Thị Phượng Diễm 

 

 

 

 Nhân viên

 - Trực giao nhận micro, máy chiếu, casset cho dãy F.

- Trực giao nhận micro, máy chiếu dãy D vào buổi tối và chủ nhật.

- Phát đồng phục cho sinh viên, phát nước cho giảng viên.

- Phát lễ phục cho sinh viên.

- Thực hiện việc lưu kho tiếp phòng.

- Trực bán hồ sơ vào mùa tuyển sinh.

 

 

 

    02

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiếu 

 

 

 

Chuyên viên 

- Trực cấp phát giao nhận micro, máy chiếu, cátsset cho dãy D, dãy ABC

- Sửa chữa hệ thống âm thanh( micro, âm ly, loa) cho dãy ABC và các phòng thí nghiệp

- Kiểm tra bảo trì máy chiếu cho dãy ABC

- Phát nước cho giảng viên dãy D và dãy ABC.

- Trực giao nhận, sửa chữa các thiết bị phục vụ vào buổi tối chủ nhật cho các lớp liên thông và các lớp ôn CC anh văn và tin học. 

 

    IV

 

 

TỔ TẠP VỤ

 

 

    01

 

Nguyễn Thị Sương

 

Nhân viên 

- Phục vụ dãy D2 và D4 mở đóng cửa , quét lớp, quét sân, lau chùi nhà vệ sinh.

- Quản lý phòng nghỉ số 2 và 3, phục trách dọn phòng làm vệ sinh.
    02  Trần Thị Thanh Thủy Nhân viên  - Phục vụ dãy D3 và D4 mở đóng cửa quét lớp, quét sân, quét dọn nhà vệ sinh… 
    03 Ngô Kim Loan  Nhân viên - Phục vụ dãy D1 và D2 mở đóng cửa lớp học, quét dọn các lớp học, nhà vệ sinh, và hội trường. 

 

   04

 

Hồ Kim Thu 

 

Nhân viên 

- Phục vụ làm vệ sinh dọn phòng dãy phòng nghỉ số 1 và 4

- Phục vụ ABC mở của lớp, quét lớp, quyét sân trường, quét dọn nhà vệ sinh và giặt lễ phục. 
    05 Trần Thanh Mộng

Nhân viên 

- Phục vụ dãy ABC mở đóng cửa, quét lớp, quét sân trường, quét dọn nhà vệ sinh và giặt lễ phục, dẹp phòng giảng viên. 
    06 Nguyễn Thị Phượng  Nhân viên 

- Phục vụ dãy ABC đóng mở cửa lớp, quét lớp, quét sân trường, quét dọn nhà vệ sinh

- Giặt lễ phục 
    07 Nguyễn Thị Ngọc Nương Nhân viên

- Phục vụ dãy F lầu 1: trà nước hội họp, cho BGH

- Phục vụ khu hiệu bộ tầng trệt: phục vụ trà nước, quét hành lang, đổ rác, quét sân trường.
    08 Võ Minh Hiếu Nhân viên

- Phục vụ dãy F lầu 3+4: gồm quyét lớp, hành lang, quét dọn nhà vệ sinh, đổ rác, quét sân trường.

    09 Trần Ngọc Bích Nhân viên

- Phục vụ dãy F lầu 2+3: gồm quét lớp, hành lang, lau chùi nhà vệ sinh, đổ rác, quét sân trường.

    10

Ngô Thị Tươi Nhân viên

- Phục vụ dãy nhà mới 8 phòng làm việc, Hội trường: bao gồm phục vụ trà nước, quét lớp, hành lang, quét sân trường, đổ rác, lau chùi nhà vệ sinh…

 

    11

 

Nguyễn Thị Thu Trang

 

Nhân viên

- (Đang nghỉ hộ sản) Được phân công trà nước cho hội họp, BGH quét lớp

- Quét sân, quét hảnh lang

- Giặt lễ phục