Lắp đặt camera khu F; thay tôn lớp học dãy A, B, C; trang bị sách Y dược cho Thư Viện

Thực hiện bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp hệ thống báo cháy khu chữ O và khu A, B, C. Trang bị máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Thực hiện bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp hệ thống báo cháy cho khu chữ O và khu A, B, C. Trang bị máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm