Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Thực hiện bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp hệ thống báo cháy cho khu chữ O và khu A, B, C. Trang bị máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Lên kế hoạch bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm khoa học. Lên kế hoạch lắp thêm hệ thống chiếu sáng cho khu thể dục thể thao

Dời trung tâm báo cháy từ khu D ra nhà bảo vệ; tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính