Cải tạo sân bóng chuyền, thay máy chiếu mới cho các dãy phòng học và hội trường (Dãy F, dãy D và hội trường D)