Tiếp tục xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch 2017; kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy; thực hiện công việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2016 - 2017