Lên kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị ở các phòng thí nghiệm theo định kỳ; tiếp tục trang bị thiết bị cho 03 phòng nghỉ và đưa vào sử dụng; tiếp tục phối hợp với các công ty lắp đặt hệ thống điện khảo sát đường điện để đưa ra phương án hợp lý