Tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính. Lên kế hoạch bảo trì máy móc các phòng thí nghiệm khoa học. Lên kế hoạch lắp thêm hệ thống chiếu sáng cho khu thể dục thể thao