TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản trị thiết bị

Department of Facility

qttb.dhtd@tdu.edu.vn

Liên hệ

Nội dung công tác Phụ trách Liên hệ
Văn thư Nguyễn Thị Quý 2922480475
Sửa chữa, cải tạo nhà cửa vật dụng kiến trúc Nguyễn Văn Điệp 2922480475
Sửa chữa hệ thống điện, nước Nguyễn Văn Nhiên 2922480475
Sửa chữa hệ thống mạng, máy tính, âm thanh phòng học Nguyễn Huy Sơn 2922480475
Sửa chữa hệ thống âm thanh phòng học Nguyễn Ngọc Hiếu 2922480475

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông