TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản trị thiết bị

Department of Facility

qttb.dhtd@tdu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

1. Tên gọi: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Tây Đô
2. Tên tiếng Anh: Tay Do University -
Department of Facility
3. Địa chỉ: Tầng trệt, Khu F, 68 Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 2 480 475 ;  Email: qttb.dhtd@gmail.com.vn

5.Website:http://emd.tdu.edu.vn

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

1. Chức năng

    Tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản máy móc thiết bị…) của trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lí, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.

-  Tổ chức quản lí cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các cơ sở của trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung giảng đường đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

- Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy của trường.

-  Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về  điện - nước - điện thoại trong Trường.

- Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường bao gồm : đất đai, nhà cửa - vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ - dụng cụ, vật tư - văn phòng phẩm ...

- Tổ chức kiểm kê hằng năm và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; thường xuyên trình BGH duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; Tin học hoá việc quản lý tài sản trong trường thông qua phầm mềm quản lý tài sản mới.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị ở tất cả các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất - dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành.

-  Phối hợp với các Phòng chức năng cấp đồ đồng phục theo quy định;  Tư vấn mua sắm - lắp đặt, quản lý - sửa chữa - bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Quy định PCCC trong toàn Trường.

-  Bảo đảm việc mở cửa phòng học theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo Nhà trường hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhằm tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện - nước, nhân viên phụ trách lớp học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra các phòng học: tắt đèn, quạt, đóng cửa khi không có giờ học.

- Bảo quản tốt các phương tiện dạy học, trang thiết bị nội thất. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo cho đơn vị chức năng đến sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế, bổ sung tài sản cho nhà học.

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ các phòng học. Thường xuyên làm vệ sinh trước giờ học và sau các giờ giải lao đối với các nhà vệ sinh.

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao

 

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông