TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản trị thiết bị

Department of Facility

qttb.dhtd@tdu.edu.vn

Quy trình công tác

Quy trình quản lý bảo quản tài sản    Tại đây 

Quy trình kiểm tra nâng cấp cơ sở vật chất  Tại đây

Quy trình mua sắm  Tại đây

Quy trình quản lý, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị   Tại đây

Quy trình sử dụng máy tính  Tại đây

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông